CANON Cultuurcel in de lerarenopleiding

Netwerk cultuureducatieĀ voor de lerarenopleiding

CANON Cultuurcel en alle lerarenopleidingen werken samen om het draagvlak voor cultuureducatie te vergroten.

Cultuurdagen voor studenten lerarenopleiding

Student lerarenopleiding? Proef van cultuur via boeiende en kwaliteitsvolle workshops, een prikkelparcours, voorstellingen.