Coronavirus

Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden in je school.

Volg de voorzorgsmaatregelen en beperk het risico op het coronavirus.

Voor basis- en secundair onderwijs, dko, vwo, CLB's, ouders, cursisten en studenten.

Veiligheidsmaatregelen, veelgestelde vragen, handvatten en meer info over afstandsleren.

De CLB's volgen de situatie op de voet, indien nodig samen met de lokale crisiscel. Ze geven de coronacijfers tweewekelijks vrij.

Op 22 januari organiseerde het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming en Het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studiën van Opvoeding en Onderwijs (NGVO) een webinar over de uitdagingen voor het Vlaamse en Nederlandse onderwijs door de coronacrisis.

Scholieren en onderwijspersoneel houden zich goed aan de maatregelen. Blijf dit doen, zeg het voort en vooral: besteed aandacht aan hoe je je voelt. Je mond bedekken, is immers niet gelijk aan je mond houden. Ontdek het materiaal van de campagne #gemaskerderscholieren, maar ook inspiratie- en lesmateriaal over het virus, de veiligheidsmaatregelen, het welbevinden en motivatie van je leerlingen en hoe je leervertraging kan tegengaan.