Coronamaatregelen voor studentenactiviteiten in hoger onderwijs

De matrix studentenactiviteiten is tijdelijk offline en wordt zo snel mogelijk aangepast aan de laatste nieuwe maatregelen.

 

 • Enkel activiteiten die door het ministerieel besluit (MB) niet verboden zijn, kunnen georganiseerd worden.
 • Gebruik de matrix als een kader voor studentenactiviteiten bij de start van het nieuwe academiejaar.
 • De matrix kwam tot stand na overleg tussen vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten,  studenten, virologen, kabinet onderwijs en onderwijsadministratie.
 • De matrix wordt geregeld geëvalueerd.

Pas onderstaande principes altijd toe bij de organisatie van studentenactiviteiten:

 • Studentenverenigingen die activiteiten organiseren melden dit aan de stad/gemeente of de instelling volgens de geldende afspraken.
 • Maak voor alle activiteiten een CERM-inschatting. Je kan enkel activiteiten aanvragen als de CERM-inschatting groen is. Ook als dit niet verplicht is, engageren alle betrokkenen zich om een CERM-inschatting in te vullen als hulpmiddel bij de risico-inschatting. Waar dit verplicht is, is het expliciet opgenomen in de matrix. Een groene CERM-inschatting is geen garantie dat een activiteit kan doorgaan, wel een eerste voorwaarde.
 • Vraag voor alle activiteiten, afhankelijk van de lokale afspraken, toestemming bij de universiteit of de hogeschool, de eigenaar van de locatie en/of de lokale overheid.
 • Duid voor alle activiteiten een COVID-verantwoordelijke aan die fungeert als aanspreekpunt.
 • Bij alle activiteiten buiten de privé-sfeer geldt een registratieplicht. Verleen alle medewerking aan contact tracing als dat nodig is.
 • Lokaal kunnen bijkomende afspraken gemaakt worden. In dat geval lees je de principes in de matrix samen met de lokale richtlijnen. Als binnen de lokale richtlijnen minder toegestaan is, gelden de lokale richtlijnen.  

Elke vereniging die activiteiten organiseert moet daarbij minimaal volgende regels in acht nemen, voor zover deze matrix daar niet van afwijkt voor bepaalde activiteiten:

 • De vereniging informeert deelnemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen. De verantwoordelijken voor de organisatie van de activiteit krijgen een gepaste opleiding. Dit wil zeggen dat zij minstens de veiligheidsvoorschriften kennen en weten hoe ze toe te passen.
 • Leef de afstandsregels na: er moet anderhalve meter afstand zijn tussen elke persoon.
 • Mondmaskers en andere persoonlijke bescherming worden sterk aangeraden op locaties binnen en wanneer de afstandsregels niet nageleefd kunnen worden, en zijn verplicht in openbare gebouwen, en in het bijzonder op volgende locaties:
  • Winkels en de winkelcentra
  • Bioscopen
  • Theater-, concert- en conferentiezalen
  • Auditoria
  • Gebedshuizen en bezinningsplaatsen
  • Musea
  • Bibliotheken
  • Casino’s en de speelautomatenhallen
  • Winkelstraten en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid
  • Markten
  • Inrichtingen die behoren tot de horecasector behalve wanneer personen aan hun eigen tafel zitten
  • Tijdens evenementen
 • Vermijd samenscholingen.
 • Stel de noodzakelijke middelen voor het voorzien van de handhygiëne ter beschikking.
 • Ontsmet gebruikt materiaal en de plaats waar de activiteit doorgaat regelmatig.
 • Verlucht de plaats waar de activiteit doorgaat goed.
 • Duid voor iedere activiteit een contactpersoon aan. Maak de naam van de contactpersoon bekend, zodat de leden van de vereniging en deelnemers aan de activiteit zich kunnen melden als er sprake is van een mogelijke besmetting met corona.

Voor het organiseren van elke activiteit of het aanbieden van iedere dienst, moet de vereniging een risicoanalyse maken. Dit kan gebeuren in samenwerking met de locatie waar de activiteit plaatsvindt of de dienst wordt aangeboden.

Organiseer de activiteiten en dienstverlening zoveel mogelijk buiten.