Over de gemeenterapporten

Op zoek naar onderwijsgegevens over een specifieke gemeente of stad?
De gemeenterapporten bevatten gedetailleerde cijfergegevens over:

 • Leerlingen en studenten die onderwijs volgen in een bepaalde gemeente
 • Leerlingen en studenten die in een bepaalde gemeente wonen

Daarnaast zijn er ook rapporten over het aantal scholen basis- en secundair onderwijs en over hbo5 volgens onderwijsniveau en soort onderwijs.

Inhoud van de gemeenterapporten

Elk rapport start met een toelichting die helpt bij de correcte interpretatie van de gegevens. Je krijgt eerst een globaal overzicht voor het Vlaams onderwijs. Daarna kan je een selectie maken per gemeente.

Basis- en secundair onderwijs en hbo5 Verpleegkunde

De gemeenterapporten voor basis- en secundair onderwijs en hbo5 Verpleegkunde bieden volgende informatie:

 • Aantal leerlingen van alle onderwijsinstellingen op het niveau van de hoofdzetel gelegen in een bepaalde gemeente
 • Aantal leerlingen van alle vestigingsplaatsen van de onderwijsinstellingen gelegen in een bepaalde gemeente
 • Aantal leerlingen in Franstalige scholen en in Franstalige afdelingen van Nederlandstalige scholen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen
 • Aantal leerlingen in het gewoon basis- en het secundair onderwijs per gemeente volgens de volgende leerlingenkenmerken:
  • Woonplaats van de leerling
  • Nationaliteit
  • Thuistaal
  • Kansarmoede-indicatoren
  • Schoolse vorderingen
  • Doorstroming naar het hoger onderwijs
 • Aantal leerlingen, aantal inwoners en het geprojecteerd aantal inwoners per gemeente

Hoger onderwijs

De gemeenterapporten over hoger onderwijs bieden volgende gegevens:

 • Aantal inschrijvingen per hogeschool of universiteit volgens de provinciewoonplaats van de student
 • Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs per fusiegemeente (woonplaats)

Raadpleeg online

Je kan de gemeenterapporten (pdf) vanaf het schooljaar 2009-2010 voor basis- en secundair onderwijs en hbo5 verpleegkunde en voor het hoger onderwijs vrij downloaden:


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Belgiƫ