Over het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs bevat gedetailleerde cijfergegevens over onderwijs en vorming voor 1 schooljaar.

Inhoud van het Statistisch jaarboek

Het 1ste deel van het jaarboek biedt voor alle onderwijsniveaus gedetailleerde informatie over leerlingen, studenten en cursisten. Tabellen tonen per niveau het aantal leerlingen naar provincie (van de school) en per soort schoolbestuur, geslacht, geboortejaar, leerjaar, studiegebied, studierichting …
Dit deel bevat ook informatie over leerlingen van vreemde nationaliteit en de gevolgde godsdienst- en taalvakken.

De volgende delen van het jaarboek zoomen in op het aantal uitgereikte studiebewijzen, het onderwijspersoneel en het onderwijsbudget.

Het deel Niveauoverschrijdende gegevens bundelt informatie over:

  • Het aantal internen en internaten
  • Centra voor leerlingenbegeleiding
  • Nascholing
  • School- en studietoelagen
  • Leerlingenvervoer
  • Examencommissie
  • NARIC
  • Subsidiedossiers en -bedragen voor infrastructuur

Ten slotte is er ook een beknopt overzicht van het aantal cursisten bij VDAB en Syntra.

Naar boven

Raadpleeg online of op papier


Online: pdf en Excel

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs is online beschikbaar in pdf-formaat en in Excel-formaat:

  • De pdf-bestanden zijn identiek aan de gedrukte uitgave van het jaarboek.
  • De Excel-bestanden bevatten sinds 2012-2013 een aantal extra tabellen ten opzichte van de pdf-versie, onder meer evolutietabellen en tabellen per individuele hogeschool of universiteit.

Raadpleeg het jaarboek:

Je kan de verschillende edities van het jaarboek ook downloaden en raadplegen op Vlaanderen.be - Publicaties.

Statistisch jaarboek op papier

Je kan een gedrukt exemplaar bestellen via de catalogus op Vlaanderen.be. De kostprijs bedraagt 18,60 euro, verzendingskosten inbegrepen.

Zolang de voorraad strekt. De oplage is beperkt.

Raadpleeg of bestel het Statistisch jaarboek op Vlaanderen.be

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Contact
Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België