Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019 bevat gedetailleerde cijfergegevens over onderwijs en vorming voor het schooljaar 2018-2019.

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [Overzichtstabellen]
 • [Evolutietabellen]
 • [Basisonderwijs]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs]
 • [Leerlingenkenmerken basisonderwijs 2018-2019]
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs]
 • [Leerlingenkenmerken secundair onderwijs 2018-2019]
 • [Deeltijds beroepssecundair onderwijs]
 • [Buitengewoon secundair onderwijs]
 • [Hbo5 verpleegkunde]
 • [Hoger onderwijs]
 • [Volwassenenonderwijs]
 • [Taalonderwijs]
 • [Godsdienst en niet-confessionele zedenleer]
 • [Leerlingen van vreemde nationaliteit]

Deel 2: Studiebewijzen

 • Studiebewijzen secundair onderwijs 2018-2019 (wordt in juli-augustus aangevuld)
 • Studiebewijzen hbo5 Verpleegkunde 2018-2019 (wordt in juli-augustus aangevuld)
 • [Diploma's hoger onderwijs 2018-2019]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [Aantal onderwijsinstellingen]

Deel 4: Personeel

 • [Toelichting, bft's en personen (pdf, 14 p.)]
 • [Bestuurspersoneel (pdf, 8 p.)]
 • [Basisonderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [Secundair onderwijs (pdf, 12 p.)]
 • [Hbo5 verpleegkunde (pdf, 6 p.)]
 • [Hoger onderwijs (pdf, 10 p.)]
 • [Volwassenenonderwijs (pdf, 18 p.)]
 • [Deeltijds kunstonderwijs (pdf, 6 p.)]
 • [Niveauoverschrijdend (clb, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten...) (pdf, 4 p.)]

Deel 5: Budget

 • [Budgettaire gegevens]

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

 • [Niveauoverschrijdende gegevens]

Deel 7: Andere opleidingsvormen

 • [Andere opleidingsvormen]

Deel 8: Internationale vergelijking

 • [Internationale vergelijking]

Naar boven