Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019 bevat gedetailleerde cijfergegevens over onderwijs en vorming voor het schooljaar 2018-2019.

Het Statistisch jaarboek wordt gefaseerd opgebouwd met gevalideerde cijfers. Voorlopig is enkel Deel 3 Onderwijsinstellingen beschikbaar. Vanaf eind augustus 2019 worden de andere delen stelselmatig aangevuld.

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

Deel 2: Studiebewijzen

Deel 3: Onderwijsinstellingen

  • [Aantal onderwijsinstellingen]

Deel 4: Personeel

Deel 5: Budget

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

Deel 7: Andere opleidingsvormen

Deel 8: Internationale vergelijking

Naar boven