Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019 bevat gedetailleerde cijfergegevens over onderwijs en vorming voor het schooljaar 2018-2019.

Het Statistisch jaarboek wordt gefaseerd opgebouwd met gevalideerde cijfers.

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2018-2019 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [Overzichtstabellen]
 • [Evolutietabellen]
 • [Basisonderwijs]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs]
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs]
 • [Deeltijds beroepssecundair onderwijs]
 • [Buitengewoon secundair onderwijs]
 • [Hbo5 verpleegkunde]
 • [Volwassenenonderwijs]
 • [Taalonderwijs]
 • [Godsdienst en niet-confessionele zedenleer]
 • [Leerlingen van vreemde nationaliteit]

Deel 2: Studiebewijzen

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [Aantal onderwijsinstellingen]

Deel 4: Personeel

Deel 5: Budget

Deel 6: Niveauoverschrijdende gegevens

Deel 7: Andere opleidingsvormen

Deel 8: Internationale vergelijking

Naar boven