Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2019-2020

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2019-2020 bevat gedetailleerde cijfergegevens over onderwijs en vorming voor het schooljaar 2019-2020.

Het Statistisch jaarboek wordt gefaseerd opgebouwd met gevalideerde cijfers.

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2019-2020 - Excel

Deel 1: Schoolbevolking

 • [Overzichtstabellen]
 • [Evolutietabellen]
 • [Basisonderwijs]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon lager onderwijs]
 • Leerlingenkenmerken basisonderwijs (wordt later aangevuld)
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs: algemeen overzicht
 • [Voltijds gewoon secundair onderwijs per studierichting]
 • [Schoolse vorderingen en zittenblijven in het voltijds gewoon secundair onderwijs]
 • Leerlingenkenmerken secundair onderwijs (wordt later aangevuld)
 • [Deeltijds beroepssecundair onderwijs]
 • [Buitengewoon secundair onderwijs]
 • [Hbo5 verpleegkunde]
 • Hoger onderwijs (wordt later aangevuld)
 • Volwassenenonderwijs (wordt later aangevuld)
 • [Deeltijds kunstonderwijs]
 • [Taalonderwijs]
 • [Godsdienst en niet-confessionele zedenleer]
 • [Leerlingen van vreemde nationaliteit]

Deel 3: Onderwijsinstellingen

 • [Aantal onderwijsinstellingen]

 

Naar boven