Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2019-2020 (beperkt)

Het Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2019-2020 bevat gedetailleerde cijfergegevens over onderwijs en vorming voor het schooljaar 2019-2020.

Het Statistisch jaarboek wordt gefaseerd opgebouwd met gevalideerde cijfers. Voorlopig is enkel Deel 3 Onderwijsinstellingen beschikbaar. Vanaf eind augustus 2020 worden de andere delen stelselmatig aangevuld.

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2019-2020 - Excel

Deel 3: Onderwijsinstellingen

  • [Aantal onderwijsinstellingen]

 

Naar boven