Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs

De Excel-bestanden hieronder bevatten alle gegevens om de inschrijvingen op te zoeken van de academies van het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2009-2010. Voor het gebruik van deze tabellen is kennis van Excel of een vergelijkbaar programma gewenst.

[Duiding van gebruikte termen - Inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs (pdf, 4p.)]


Tabellen

Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs
[INSCR DKO Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs 2017-2018]
[INSCR DKO Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs 2016-2017]
[INSCR DKO Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs 2015-2016]
[INSCR DKO Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs 2014-2015]
[INSCR DKO Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs 2013-2014]
[INSCR DKO Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs 2012-2013]
[INSCR DKO Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs 2011-2012]
[INSCR DKO Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs 2010-2011]
[INSCR DKO Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs 2009-2010]


Inhoud

Werkblad 'inschrijvingen' Werkblad 'inschrijvingen per academie'
 • Schooljaar
 • Nr koepel
 • Koepel
 • Instellingscode
 • Intern volgnr vpl
 • Volgnr vpl
 • Naam instelling
 • Code schoolbestuur
 • Schoolbestuur
 • Type vestigingsplaats
 • Fusiegemeente hoofdvestigingsplaats
 • Straatnaam vestigingsplaats
 • Huisnr vestigingsplaats
 • Bus vestigingsplaats
 • Postcode vestigingsplaats
 • Deelgemeente vestigingsplaats
 • Fusiegemeente vestigingsplaats
 • Hoofdstructuur (code)
 • Hoofdstructuur
 • Administratieve Groep (code)
 • Administratieve Groep
 • Tijdelijk en pilootproject
 • Studierichting
 • Optie
 • Graad
 • Leerjaar
 • Jongeren / volwassenen
 • Geslacht
 • Aantal inschrijvingen
 • Schooljaar
 • Nr koepel
 • Koepel
 • Instellingscode
 • Naam instelling
 • Straatnaam
 • Huisnr
 • Bus
 • Postcode
 • Deelgemeente
 • Fusiegemeente
 • Aantal inschrijvingen