Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs en hbo5

De Excel-bestanden hieronder bevatten alle gegevens om de leerlingenaantallen op te zoeken voor de scholen van het basis- en het secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009. Voor het gebruik van deze tabellen is kennis van Excel of een vergelijkbaar programma gewenst.

[Duiding van gebruikte termen - leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs (pdf, 7 p.)]


Tabellen

Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs
(inclusief hbo5 Verpleegkunde)
Leerlingenaantallen hbo5 Verpleegkunde
[LLN AANT 2019-2020 Basis en secundair] [LLN AANT 2019-2020 HBO5]
[LLN AANT 2018-2019 Basis en secundair] [LLN AANT 2018-2019 HBO5]
[LLN AANT 2017-2018 Basis en secundair] [LLN AANT 2017-2018 HBO5]
[LLN AANT 2016-2017 Basis en secundair] [LLN AANT 2016-2017 HBO5]
[LLN AANT 2015-2016 Basis en secundair] [LLN AANT 2015-2016 HBO5]
[LLN AANT 2014-2015 Basis en secundair] [LLN AANT 2014-2015 HBO5]
[LLN AANT 2013-2014 Basis en secundair] [LLN AANT 2013-2014 HBO5]
[LLN AANT 2012-2013 Basis en secundair] [LLN AANT 2012-2013 HBO5]
[LLN AANT 2011-2012 Basis en secundair] [LLN AANT 2011-2012 HBO5]
[LLN AANT 2010-2011 Basis en secundair] [LLN AANT 2010-2011 HBO5]
[LLN AANT 2009-2010 Basis en secundair] [LLN AANT 2009-2010 HBO5]
[LLN AANT 2008-2009 Basis en secundair] n.v.t.


Inhoud

Werkblad 'aantallen' Werkblad 'aantallen per school'
 • Schooljaar
 • Nr koepel
 • Koepel
 • Instellingscode
 • Intern volgnr vpl
 • Volgnr vpl
 • Naam instelling
 • GON-school
 • GOK-school
 • Instellingsnummer scholengemeenschap
 • Scholengemeenschap
 • Code schoolbestuur
 • Schoolbestuur
 • Type vestigingsplaats
 • Fusiegemeente hoofdvestigingsplaats
 • Straatnaam vestigingsplaats
 • Huisnr vestigingsplaats
 • Bus vestigingsplaats
 • Postcode vestigingsplaats
 • Deelgemeente vestigingsplaats
 • Fusiegemeente vestigingsplaats
 • Hoofdstructuur (code)
 • Hoofdstructuur
 • Administratieve Groep (code)
 • Administratieve Groep
 • Graad lager onderwijs
 • Pedagogische methode
 • Graad secundair onderwijs
 • Leerjaar
 • A of B-stroom
 • Basisopties
 • Beroepenveld
 • Onderwijsvorm
 • Studiegebied
 • Studierichting
 • Stelsel
 • Okan cluster
 • Type buitengewoon onderwijs
 • Opleidingsvorm (code)
 • Opleidingsvorm
 • Leerweg (code)
 • Leerweg
 • Fase
 • Opleidingen
 • Geslacht
 • Aantal inschrijvingen
 • Schooljaar
 • Nr koepel
 • Koepel
 • Instellingscode
 • Naam instelling
 • Straatnaam
 • Huisnr
 • Bus
 • Postcode
 • Deelgemeente
 • Fusiegemeente
 • Aantal inschrijvingen