Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaten (vsv) staat in Vlaanderen hoog op de beleidsagenda, net als in veel andere landen en regio’s.

In het rapport Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs vind je cijfers over de vroegtijdige schoolverlaters op basis van de administratieve data van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

De 3de editie van het rapport (maart 2018) behandelt de 6 meest recente, opeenvolgende schooljaren waarvoor de cijfers beschikbaar zijn: van 2010-2011 tot en met 2015-2016.

In de 3de editie is de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’ aangepast. Een vroegtijdige schoolverlater is een jongere die niet meer leerplichtig is en die een regulier kwalificerend traject van het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder de kwalificatie te behalen. Een leerling in een alternatief kwalificerend traject (de opleidingsvormen 1 of 2 van het buitengewoon onderwijs) kan het kwalificatiecriterium niet behalen en valt niet langer onder de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’. Meer uitleg over de nieuwe definitie vind je in de leeswijzer van het rapport.

Welke cijfers vind je in het rapport?

  • De globale Vlaamse cijfers
  • Gedetailleerde cijfers van vroegtijdig schoolverlaten volgens een reeks leerlingenkenmerken zoals geslacht, leeftijd, nationaliteit, onderwijsvorm, onderwijsloopbaan en sociaal-economische thuissituatie
  • Enkele kerncijfers per provincie, voor de Vlaamse centrumsteden en voor het Vlaamse onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Raadpleeg het rapport:


Extra informatie

Verwante pagina

 

Cijfergegevens over vroegtijdig schoolverlaten per gemeente vind je in de gemeenterapporten:

  • Volgens gemeente vestigingsplaats
  • Volgens gemeente van de woonplaats