Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs

Op 30 maart 2021 werden de meest actuele cijfers, die betrekking hebben op de schoolverlaters van 2018-2019, gepubliceerd via de interactieve toepassing Dataloep. Via deze Dataloeptoepassing vindt u gedetailleerde cijfers over vroegtijdig schoolverlaten voor Vlaanderen en voor alle gemeenten. De toepassing stelt u in staat cijfers op te vragen met opdelingen naar geslacht, leeftijd, nationaliteit, sociaal-economische leerlingenkenmerken, onderwijsvorm, studiegebied en onderwijsloopbaan.

Een substantieel deel van de vroegtijdige schoolverlaters geeft het streven naar een kwalificatie niet op, maar schrijft zich in bij de Examencommissie secundair onderwijs, in het secundair volwassenenonderwijs of schrijft zich opnieuw in bij een onderwijsinstelling gewoon of buitengewoon secundair onderwijs. In het rapport 'Vroegtijdige schoolverlaters: inschrijvingen en kwalificaties in tweedekansleerwegen' lees je hoeveel vroegtijdige schoolverlaters zich inschrijven voor een tweedekansleerweg en hoeveel alsnog een kwalificatie halen. U vindt dit rapport op de website Samen tegen schooluitval.

 


Extra informatie

Op het portaal van Statistiek Vlaanderen vindt u een korte samenvatting van de meest actuele cijfers via de webfiche Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data) . Op die pagina vindt u eveneens de planning van de jaarlijkse update van de cijfers over vroegtijdig schoolverlaten. Bij elke jaarlijkse update wordt gelijktijdig de Dataloep toepassing en de korte webfiche geactualiseerd.

 

Oude rapporten (maart 2019)

Dataloep vroegtijdig schoolverlaten werd ontwikkeld in 2020. Tot en met 2019 werden de cijfers rond vroegtijdig schoolverlaten gepubliceerd via jaarlijkse rapporten in PDF vorm. De laatste editie van het PDF rapport (maart 2019) behandelt de schooljaren van 2011-2012 tot en met 2016-2017.

Raadpleeg de rapporten van maart 2019