Onderwijsindicatoren en monitoring

Indicatoren, monitoring en beleidsontwikkeling

Indicatoren zijn letterlijk een ‘aanwijzing’ en geven de complexe realiteit vereenvoudigd weer. De overheid gebruikt indicatorensets als monitoringinstrument.

Indicatoren kunnen bijvoorbeeld:

  • Aangeven in welke context de beleidsontwikkeling zich afspeelt
  • De aandacht vestigen op bepaalde elementen uit de context waar het beleid op kan inspelen 
  • Aanduiden hoe en met welke middelen de overheid beleid voert en hoe zich dat in de praktijk weerspiegelt
  • Aantonen of en in welke mate de overheid bepaalde doelstellingen van het beleid bereikt
  • ...

Naar boven

De onderwijsindicatoren

Sinds september 2016 bouwt het beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid aan een overzicht van de onderwijsindicatoren en indicatorensets die in Vlaanderen worden opgevolgd. Er komen initiatieven van het beleidsdomein zelf aan bod, naast die van andere overheidsactoren (binnen de Vlaamse overheid, of van de Europese Unie).

Naar boven

Vergelijkende informatie over onderwijssystemen

Indicatoren maken vergelijkingen tussen onderwijssystemen mogelijk. De Europese Unie bijvoorbeeld maakt daar gebruik van bij de opvolging van haar EU2020-strategie. Ook voor het Vlaamse beleid zijn die vergelijkingen interessant, om de Vlaamse situatie in internationaal perspectief te plaatsen.

Naar boven