Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijke onderzoek (OBPWO)

Wat?

Vlaamse hogescholen en universiteiten voeren onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijke onderzoek (OBPWO) uit in opdracht van de Vlaamse Regering.

Meer over de wettelijke basis voor OBPWO-onderzoeken: BVR procedure  projecten onderwijskundig beleids- en praktijkgericht onderzoek (30 oktober 2020)

Over en voor onderwijsbeleid- en praktijk

De onderzoeken beantwoorden kennisvragen over het onderwijsbeleid en de -praktijk. De resultaten ondersteunen en versterken:

 • De voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het onderwijsbeleid
 • De dagelijkse klas- en schoolpraktijk

De kennis en inzichten uit het onderzoek zijn nuttig en ook nodig voor verschillende onderwijspartners zoals bijvoorbeeld schoolleiders, leraren en beleidsondersteuners. 

Extra aandacht gaat naar de communicatie van de onderzoeksresultaten, zodat de onderwijspartners op een laagdrempelige manier aan de slag kunnen met de onderzoeksresultaten.

Duur

 • De onderzoeken kunnen zowel kort als langer in de tijd lopen.
 • De OBPWO-onderzoeken starten vanaf 2021.

Naar boven

Onderzoeksthema’s

OBPWO werkt met een jaarlijkse themazetting.

De thema’s sluiten aan bij de beleidsprioriteiten van de Vlaams minister van Onderwijs en Vorming.  Daarnaast kunnen ook kleine oproepen worden gelanceerd.

Er zijn 8 thema’s voor 2021:

 • Doorlichting als hefboom voor een betere onderwijskwaliteit

 • Effectiviteit van ondersteuning van leraren(teams): ontwikkeling van een bruikbaar instrumentarium
 • Effectieve leeromgevingen in de B-stroom van het secundair onderwijs
 • Versterken van de handelingsbekwaamheid van leraren inzake evaluatie van leerlingen
 • Sterk buitengewoon onderwijs door in te zetten op kwaliteitsontwikkeling
 • Effectieve praktijken ter preventie en aanpak van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten
 • Gecombineerd leren in het secundair onderwijs: kenmerken, vormen en randvoorwaarden
 • Gecombineerd leren voor de specifieke doelgroep van laaggeletterde volwassenen en NT2

Meer over de themazetting.

Naar boven

Onderzoeken

Op 12 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering 6 OBPWO-onderzoeken voor 2021 goed:

 • De doorlichting als hefboom voor onderwijskwaliteit. Stand van zaken en inbedding in een systeembreed kwaliteitsmonitoringsysteem
  • Uitgevoerd door: Universiteit Antwerpen en Katholieke Universiteit Leuven
  • Promotor-coördinator: Jan Vanhoof
 • Ondersteuning van leraren(teams): ontwikkeling van een model en instrumentarium om effectiviteit in kaart te brengen. 
  • Uitgevoerd door: Universiteit Antwerpen en Katholieke Universiteit Leuven
  • Promotor-coördinator: Elke Struyf 
 • Effectieve leeromgevingen in de B-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs. 
  • Uitgevoerd door: Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Thomas More Mechelen Antwerpen en PXL Hasselt
  • Promotor-coördinator: Machteld Vandecandelaere
 • Conceptualiseren, ontwikkelen en valideren van een professionaliseringstool evaluatie. 
  • Uitgevoerd door: Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Michigan University en Universiteit Hasselt
  • Promotor-coördinator: Piet Van Avermaet
 • Blended learning in het Vlaams secundair onderwijs: van noodzaak naar structurele implementatie. 
  • Uitgevoerd door: Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en Thomas More Mechelen Antwerpen
  • Promotor-coördinator: Ruben Vanderlinde
 • Krachtige digitale leerkansen voor iedereen. Naar een leidraad blended onderwijs voor laaggeletterde en NT2-cursisten in het Vlaamse volwassenenonderwijs. 
  • Uitgevoerd door: Katholieke Universiteit Leuven
  • Promotor-coördinator: Kris Van den Branden

Meer informatie over de startdatum, inhoud en opzet volgt later.  

Bekijk ook de andere onderwijsonderzoeken.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Onderwijsonderzoeken van 1994 - 2020

Verwante pagina's