Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen

Waarom periodieke peilingen?

Om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te evalueren, te bewaken en te verbeteren moet de overheid op het niveau van het onderwijssysteem weten in welke mate de leerlingen de eindtermen of ontwikkelingsdoelen daadwerkelijk beheersen. Om daarover betrouwbare en objectieve gegevens te verzamelen heeft de Vlaamse overheid in 2002 een systeem van periodieke peilingen ingevoerd.

Naar boven

Van OBPWO naar steunpunt

Aanvankelijk gebeurden de peilingen binnen het kader van OBPWO-onderzoek. In 2006 sloot de Vlaamse Regering echter een kaderovereenkomst af met de KU Leuven voor de periode oktober 2006 - december 2011 en een bijkomend addendum tot en met 30 juni 2013.

Om de continuïteit van de periodieke peilingen te garanderen besliste de Vlaamse Regering om een universitair Steunpunt voor Toetsontwikkeling en Peilingen op te richten. Het steunpunt ging van start op 1 januari 2013 en loopt tot eind 2017.

De voornaamste opdrachten van het steunpunt zijn:

  • Toetsontwikkeling, met inbegrip van peilingen en paralleltoetsen

  • Afnemen van peilingen en verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens

  • Analyse

  • Rapportering en feedback

  • Vorming en valorisatie

  • Verlenen van wetenschappelijke dienstverlening

  • Ontwikkeling van specifieke expertise

Meer informatie vind je op KU Leuven - Steunpunt voor Toetsontwikkeling en Peilingen

Naar boven

Lopende en afgeronde peilingen - paralleltoetsen

Naar boven