Kleuteronderwijs

De kleuterklas: belangrijk voor de hele onderwijsloopbaan

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht. Maar het loont zonder meer de moeite.

Kinderen mogen naar de kleuterklas vanaf de eerste instapdatum die valt nadat ze de leeftijd van 2,5 jaar bereiken.

De kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, raken er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of –meester bereidt hen voor op het lager onderwijs.

Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren. Ook kinderen die thuis minder structuur krijgen, vinden houvast in de kleuterklas.

Voldoende aanwezig in de kleuterklas

Om naar een Nederlandstalige lagere school voor gewoon onderwijs te kunnen gaan in het kalenderjaar waarin een kind 6 jaar wordt, moet het in het eraan voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in een erkende Nederlandstalige kleuterschool. Dat geldt vanaf de inschrijvingen in de lagere school voor het schooljaar 2018-2019 (voorheen was het 220 halve dagen).

Is dat niet het geval, dan beslist de klassenraad van de lagere school of een kind daar mag starten, dan wel of het nog een jaar in het kleuteronderwijs moet blijven.

Cijfers

In Vlaanderen zit het met de deelname aan het kleuteronderwijs al heel goed.

Van de 3-jarigen was 98,6% in het schooljaar 2015-2016 ingeschreven in een school. Bijna 96,4% is ook regelmatig aanwezig (meer dan 150 halve dagen) in de kleuterklas.

Niet of onvoldoende aanwezige kleuters komen vooral uit sociaal zwakkere groepen in de samenleving: gezinnen met een laag inkomen, met een moeder zonder diploma secundair onderwijs en waar thuis geen Nederlands wordt gesproken.

In de 2de kleuterklas (op 4-jarige leeftijd) is 98,9% ingeschreven in de school, waarvan 97% ook voldoende aanwezig is (meer dan 185 halve dagen).

In de 3de kleuterklas (op 5-jarige leeftijd) is 98,8% ingeschreven, waarvan 97% voldoende aanwezig is (in 2015-2016: meer dan 220 halve dagen).

Hoe hoger de leeftijd, hoe groter het risico dat te weinig naar school gaan, leidt tot leerachterstand.

Kleuterparticipatie verhogen

Door de kleuterparticipatie te verhogen wil Vlaanderen werken aan gelijke onderwijskansen van leerlingen en de slaagkansen van kinderen verhogen in hun verdere schoolloopbaan.

Sinds 2007 is een maximale kleuterparticipatie een belangrijk aandachtspunt in het Vlaams onderwijsbeleid. Lees meer in hetpdf bestandActieplan kleuterparticipatie (pdf, 23 p.) (201 kB)

Om ouders te ondersteunen in de stap naar school, kunnen scholen en organisaties het starterspakket van Klasse aanbieden: Vlaanderen.be - Starterspakket: voor het eerst naar school.

Naar boven