Decretenbundels

Met de onderwijsdecretenbundels volg je het ontstaan van een aantal onderwijsdecreten:

Lees meer over de decretenbundels

Zoek de parlementaire documenten en de definitieve versie van een decreet
Jaartal Decreet met link naar de parlementaire documenten Goedkeuringsdatum Publicatiedatum en versie Belgisch Staatsblad
2020 Decreet over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw 17/06/2020 16/07/2020
Decreet betreffende het onderwijs XXX 01/07/2020 24/08/2020
2019 Decreet betreffende het onderwijs XXIX 27/03/2019 24/06/2019
2018

Decreet betreffende het onderwijs XXVIII

15/06/2018 17/08/2018
Decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs 18/05/2018 03/08/2018

Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten

04/05/2018 16/07/2018
Decreet betreffende leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding 27/04/2018 25/06/2018

Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase

30/03/2018 23/05/2018
Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs 09/03/2018 11/05/2018
Decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0 23/03/2018 16/04/2018
2017 Decreet betreffende het onderwijs XXVII 16/06/2017 18/08/2017
Decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie 07/07/2017 15/09/2017
Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs 24/11/2017 15/01/2018
2016 Decreet betreffende het onderwijs XXVI 17/06/2016

10/08/2016

2015 Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs 17/12/2014 27/01/2015
Decreet betreffende het onderwijs XXV 19/06/2015 21/08/2015
Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs 3/07/2015 28/07/2015
2014 Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet)

12/03/2014

28/08/2014
Decreet betreffende het onderwijs XXIV 23/04/2014 25/08/2014
Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (codex hoger onderwijs) 4/12/2013

27/02/2014

27/02/2014

Decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school 26/03/2014 20/08/2014