Nog nooit kozen zoveel jongeren voor Techniek en Wetenschappen


Persbericht kabinetten Vlaams minister van Onderwijs en Vlaams minister van Werk, 21 juni 2018


Nog nooit kozen zoveel jongeren in Vlaanderen voor een STEM-opleiding in de 2de graad en 3de graad van het secundair onderwijs. Ook in het hoger onderwijs kiezen meer studenten voor techniek en wetenschappen. Positief is dat het aandeel meisjes telkens stijgt. Dat zijn enkele bevindingen uit de nieuwe STEM-monitor 2018 die vandaag aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van werk Philippe Muyters werd voorgesteld. De cijfers bewijzen dat het STEM-actieplan zijn efficiëntie en effectiviteit niet mist.

Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een STEM-actieplan uit tot 2020. STEM ofwel ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’ is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen gaande van ingenieurs, technici, wetenschappers, laboranten tot chemische procesoperatoren, elektriciens, mecaniciens en lassers. De Vlaamse arbeidsmarkt heeft vandaag nood aan meer mensen met een STEM-profiel. Met de toenemende digitalisering en technologisering zal die vraag alleen maar verder toenemen. Daarom werd de STEM-monitor ontwikkeld om inzicht te geven in de evoluties en de inspanningen in kaart te brengen.

Positief rapport met gekende aandachtspunten

Uit de STEM-monitor 2018 (schooljaar 2016-2017) blijkt dat meer en meer jongeren de keuze maken voor een opleiding techniek en wetenschappen. STEM groeit in het secundair onderwijs opnieuw in de 2de graad en in de 3de graad. Daar waar in het schooljaar 2010-2011 (nulmeting) nog 53 806 jongeren instroomden in een richting techniek en wetenschappen, waren dit er vorig schooljaar 55 057. Met dalende leerlingenaantallen in het secundair onderwijs omwille van de demografie en een stijgend aandeel van STEM is het duidelijk dat het STEM-Actieplan 2012-2020 zijn effectiviteit en efficiëntie bewijst. Positief is dat het percentage meisjes in STEM-studierichtingen in het secundair onderwijs ten opzichte van 2010-2011 met 3.3% is toegenomen. Ook het aantal STEM-diploma’s stijgt. Zo stroomt meer dan de helft van de leerlingen in ASO uit met een STEM-diploma: een toename van 51.1% in schooljaar 2010-2011 naar 54.7% in schooljaar 2016-2017.

Toch zijn er ook belangrijke verschillen tussen de onderwijsvormen in het secundair onderwijs. Zo stijgen de leerlingenaandelen in het TSO voor STEM-studierichtingen ook maar minder sterk dan in het ASO (1ste leerjaar 2de graad: van 36,1% in 2010-2011 naar 38,3% in 2016-2017, 1ste leerjaar 3de graad: van 40,2% naar 40,9%). In ASO stijgt vooral ‘Wetenschappen-wiskunde’. In het TSO  groeien o.a. ‘Industriële wetenschappen’, ‘Industriële ICT’ en ‘Chemie’, maar ook ‘Elektromechanica’.

Voor het BSO zien we dan weer een stijging van het aandeel leerlingen in het eerste leerjaar van de tweede graad, maar deze heeft zich nog niet doorgezet in de 3de graad waar er een afname is (van 37,9% naar 37%). In het BSO zien we vooral een daling in de studierichtingen ‘Bouw en Ruwbouw’, ‘Koeling en Warmte’, ‘Lassen-constructie’ en ‘Houtbewerking’. Nochtans net opleidingen met tekorten op de arbeidsmarkt. ‘Elektrische installaties’, ‘Auto’ en ‘Land- en tuinbouw’ winnen dan weer leerlingen.

Ook in het hoger onderwijs vinden studenten vlotter de weg naar technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen. Zo zien we een stijging in vergelijking met academiejaar 2010-2011 van het aandeel jongeren dat instroomt in STEM-studierichtingen. Het totaal aantal studenten dat instroomt in een professionele bachelor stijgt met bijna 2500 studenten tegenover 2010-2011. De instroom van het aantal STEM-studenten stijgt tegenover dezelfde nulmeting met meer dan 1300 studenten. Het genderverschil blijft wel bestaan al neemt het aandeel vrouwen stapsgewijs toe. In de academische bachelor stijgt het aandeel STEM-vrouwen inmiddels tot boven de 40%.

Deze positieve evoluties zorgen er voor dat Vlaanderen zijn positie in de internationale vergelijkingen langzaam aan het verbeteren is en zelfs de beste presteerder is van de Benelux. Ook de 5 doelstellingen die voor 2020 geformuleerd waren door het STEM-platform komen stilaan in zicht of zijn zelfs al behaald. Met nog 4 jaarmetingen te gaan, is dit zeker haalbaar. Voor het secundair onderwijs zal de impact van de modernisering secundair onderwijs en duaal leren op kruissnelheid ongetwijfeld ook nog een rol spelen.

Kernindicatoren STEM-actieplan

 

 

Instroom STEM

Nulmeting

2010-2011

Monitor 2017

2015-2016

Monitor 2018

2016-2017

Einddoel 2020

1

Aandeel meisjes in secundair on­derwijs (instroom 3de graad) 27,40 % 30,15% 30,67% 33,33%

2

Aandeel studenten STEM-richtingen in Professionele Bachelors

23,82% 26,25% 26,41% 27,82%

3

Aandeel vrouwen in Professionele STEM-Bachelors 21,13% 23,63% 22,88% 25,20%

4

Aandeel STEM –richtingen in Academische bachelors 31,60% 34,67%

34,41%

33,02%

5

Aandeel vrouwen in Academische STEM-bachelors 37,07% 38,58% 40,27% 33,50%

Antwerpen STEM-provincie bij uitstek. West-Vlaanderen hoogste studierendement

Nieuw in de 4de editie van de monitor is een overzicht van de STEM-instroom in het Hoger Onderwijs per provincie. Veel gemeenten en provincies doen extra inspanningen om techniek en wetenschappen te promoten. Uit de cijfers blijkt dat in Vlaanderen leerlingen uit de provincie Antwerpen het vaakst kiezen voor een STEM-studierichting (47.6%) in het hoger onderwijs. Dat is bijna 3% meer dan het Vlaamse gemiddelde van 44.8%. Ook voor het aandeel vrouwen scoort Antwerpen het best.

Studenten uit West-Vlaanderen halen dan weer de hoogste cijfers voor studierendement, een indicator die de verhouding weergeeft van het aantal verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten. De West-Vlaamse studenten doen het hier net als die uit Vlaams-Brabant beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Het is goed dat meer en meer jongeren voor techniek en wetenschappen kiezen. STEM is dan ook een blijver in het onderwijslandschap. Toch blijft het een uitdaging om de belangstelling ervoor te versterken binnen alle onderwijsvormen. Daarom wordt STEM met de modernisering van het secundair onderwijs een apart domein, met het oog op verdere studies of een job op de arbeidsmarkt. Dit zal de zichtbaarheid verhogen en het imago verbeteren. Ook in duaal leren is er veel aandacht voor STEM-opleidingen en krijgen jongeren de kans om hun kennis onmiddellijk in een reële werksituatie om te zetten. Deze beide maatregelen zullen dan ook een positieve impact hebben op een verdere toename van het aantal STEM-leerlingen en dat is hoopvol nieuws voor onze bedrijven die nu en in de toekomst nood hebben aan gepassioneerde STEM-afgestudeerden.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Het is zonder meer goed nieuws dat meer en meer jongeren kiezen voor STEM, want we hebben hen hard nodig om het structureel tekort aan technische profielen op de arbeidsmarkt weg te werken. Onze bedrijven snakken naar medewerkers met een passie voor STEM. Toch is dit goede tussentijdse rapport geen reden om op onze lauweren te rusten. Integendeel: we moeten nog een tandje bijsteken en jongeren blijven stimuleren om niet alleen te kiezen voor een STEM-richting, maar ook voor een STEM-job. Voor die doorstroming van de schoolbank naar de werkplek is de samenwerking tussen onderwijs en industrie essentieel.”