Omgevingsanalyse onderwijs

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming maakt vijfjaarlijks een omgevingsanalyse op ter voorbereiding van de onderwijsbijdrage aan het regeerakkoord.

Een omgevingsanalyse kijkt naar de belangrijke demografische, maatschappelijk, politiek-sociale, economische, ecologische en technologische trends en evoluties die inzicht geven op de externe omgevingsfactoren die invloed hebben op onderwijsbeleid.

Kwalitatieve en kwantitatieve bronnen zijn in de analyse gebruikt:

Bij het meer kwalitatieve onderzoek zijn de theses vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Soms zijn verschillende onderzoeksinzichten tegenover elkaar geplaatst.

De omgevingsanalyse is geen beleidsevaluatie. De analyse kijkt naar trends los van het gevoerde beleid van de afgelopen legislaturen:

  • Op geen enkele manier zijn in deze analyse linken gelegd met recente of vroegere beleidsinitiatieven.
  • De trends zijn objectief en neutraal weergegeven.
  • De analyse:
    • Bevat geen eigen waardenoordeel.
    • Stelt geen oplossingen voor .
    • Omvat geen beleidsvoorstellen.

Lees de omgevingsanalyse (pdf, 130 p.) (6 MB)