Omkadering en werkingsmiddelen volwassenenonderwijs

Lesurencursist

De Vlaamse Gemeenschap financiert of subsidieert erkende centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie die de rationalisatienorm blijven behalen.

De lesurencursist (luc) van je centrum in de referteperiode bepalen of je voor het komende schooljaar de rationalisatienorm haalt.

De luc worden bepaald door de lestijden van de module te vermenigvuldigen met het aantal financierbare cursisten dat in die module ingeschreven is.

AHOVOKS controleert de financierbaarheid van de cursisten.

De financiering of subsidiëring voor een bepaald schooljaar wordt berekend op basis van de financierbare lesurencursist (luc) in de voorafgaande referteperiode van 1 januari tot en met 31 december.

Naar boven

Financieringsrapport

Elke maandag, woensdag en vrijdag publiceert de afdeling Hoger- en Volwassenenonderwijs van AHOVOKS een financieringsrapport op Mijn Onderwijs.

Een goede opvolging van het financieringsrapport kan problemen in de gegevensregistratie tijdig aan het licht brengen.

Naar boven

Omkadering centra voor basiseducatie

De subsidiëring van de centra voor basiseducatie omvat 2 luiken.

 • De omkadering, die uit een aantal voltijds equivalenten (vte) en een puntenenveloppe bestaat.

  • De vte wend je aan voor de aanwerving van leraren.
  • De punten wend je aan voor de administratieve ondersteuning van het centrum.
 • De werkingsmiddelen om de werkingskosten van het centrum mee te dekken

Naar boven

Omkadering centra voor volwassenenonderwijs

Aan de centra voor volwassenenonderwijs wordt een omkadering toegekend.

 • Die omkadering omvat een aantal leraarsuren en een puntenenveloppe.

  • De leraarsuren wend je aan voor de aanwerving van leraren en lectoren.
  • De punten wend je aan voor de administratieve ondersteuning van het centrum.
 • De werkingsmiddelen om de werkingskosten van het centrum mee te dekken

Meer informatie over de omkadering en werkingsmiddelen vind je in de omzendbrief erkenning en financiering of subsidiëring centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie (VWO/2011/01).

Naar boven

Toegekende omkadering en werkingsmiddelen

Raadpleeg het overzicht van de aan de centra toegekende omkadering en werkingsmiddelen voor de vorige schooljaren en het lopende schooljaar (xlsx, 24 bladen) (346 kB).

Naar boven