Omstandigheidsverlof bij de bevalling van je partner

Wat is het?

Na de geboorte van je kind heb je recht op enkele dagen 'omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling' als je de vader of mee-ouder van het kind bent:
•    De afstamming aan jouw kant staat vast (je bent de vader) 
•    Je bent gehuwd of woont samen met de moeder van het kind (je ben de mee-ouder) en het verlof is niet opgenomen op grond van afstamming

Opgelet: verwar dit verlof niet met geboorteverlof.  Geboorteverlof wordt toegekend aan de partner van de biologische moeder bij haar hospitalisatie of overlijden.

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht.

Alle personeelsleden in het onderwijs kunnen het nemen.

Naar boven

Voorwaarden

Je echtgenote of partner is bevallen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens dit verlof ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Tijdens de eerste 10 werkdagen van dit verlof krijg je je volledige salaris. 
Vanaf de 11de werkdag krijg je 82% van je brutosalaris op jaarbasis (met een plafond van 26.230 euro brutosalaris aan 100%). 

Anciënniteit

Dit verlof telt volledig mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Dit verlof heeft geen invloed op de mogelijkheid om te cumuleren.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

Er is geen vaste begin- of  einddatum, maar je moet het verlof opnemen binnen de 4 maanden na de bevalling. 

Duur van het verlof: 

  • Geboorte voor of op 31 december 2020: 10 werkdagen 
  • Geboorte op of na 1 januari 2021: 15 werkdagen 
  • Geboorte op of na 1 januari 2023: 20 werkdagen 

Minstens 5 dagen daarvan moet je aaneensluitend opnemen, tenzij je school- of centrumbestuur toestaat om het anders te doen.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je meldt de bevalling aan je school- of centrumbestuur. Je zorgt voor de nodige bewijsstukken.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Contact