Omstandigheidsverlof bij de bevalling van je partner

Wat is het?

Na de bevalling van je echtgenote of samenwonende partner heb je recht op enkele dagen 'omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van je echtgenote of samenwonende partner'.

Je kan dit verlof nemen als je wettelijk of feitelijk samenwoont. In dat geval mag je school- of centrumbestuur je een door de gemeente afgeleverd bewijs van samenwonen vragen.

Opgelet: verwar dit verlof niet met geboorteverlof.  Geboorteverlof wordt toegekend aan de partner van de biologische moeder bij haar hospitalisatie of overlijden.

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht.

Alle personeelsleden in het onderwijs kunnen het nemen.

Naar boven

Voorwaarden

Je echtgenote of samenwonende partner is bevallen.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens dit verlof ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Tijdens dit verlof krijg je je volledige salaris.

Anciënniteit

Dit verlof telt volledig mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Dit verlof heeft geen invloed op de mogelijkheid om te cumuleren.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

Er is geen vaste begin- of  einddatum, maar je moet het verlof opnemen binnen de 4 maanden na de bevalling.

De duur is maximaal 10 werkdagen. Minstens 5 dagen daarvan moet je aaneensluitend opnemen, tenzij je school- of centrumbestuur toestaat om het anders te doen.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je meldt de bevalling aan je school- of centrumbestuur. Je zorgt voor de nodige bewijsstukken.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Contact