Omstandigheidsverlof bij huwelijk of samenwonen

Wat is het?

Dit verlof kan je nemen als je gaat trouwen of wettelijk samenwonen, of als je kind of een bloed- of aanverwant gaat trouwen.

Recht of gunst?

Dit verlof is een recht.

Alle personeelsleden in het onderwijs kunnen het nemen.

Voorwaarden

 Jij, je kind of een bloed- of aanverwant gaan trouwen of samenwonen.

Gevolgen

Administratieve stand

Tijdens dit verlof ben je in dienstactiviteit.

Salaris

Tijdens dit verlof krijg je je volledige salaris.

Anciënniteit

Dit stelsel telt volledig mee voor je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Cumulatie

Dit verlof heeft geen invloed op de mogelijkheid om te cumuleren.

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst.

Naar boven

Begin - duur - einde

Algemene regeling

Gebeurtenis Aantal werkdagen
Huwelijk van het personeelslid zelf 2
Huwelijk van een kind van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende partner 2
Huwelijk van een bloed- of aanverwant in de 1ste graad, die geen kind is, of in de de 2de graad, van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende partner de dag van het huwelijk
Het afleggen van een verklaring van wettelijk samenwonen door het personeelslid 2
Het afleggen van een verklaring van wettelijk samenwonen van een kind van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende partner 2

Meer info over de graden van verwantschap vind je in de omzendbrief omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht.

Afwijkende regeling voor:

  • Administratieve personeelsleden
  • Administratief medewerkers van het beleids- en ondersteunend personeel
  • Administratief medewerkers van het ondersteunend personeel
  • Vastbenoemde personeelsleden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel
Gebeurtenis Aantal werkdagen
Huwelijk van het personeelslid zelf 4
Huwelijk van een kind van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende partner 2
Huwelijk van een bloed- of aanverwant in de 1ste graad, die geen kind is, of in de 2de graad, van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende partner de dag van het huwelijk
Het afleggen van een verklaring van wettelijk samenwonen door het personeelslid 4
Het afleggen van een verklaring van wettelijk samenwonen van een kind van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende partner 2

Meer info over de graden van verwantschap vind je in de omzendbrief omstandigheidsverlof en het verlof wegens overmacht.

Hoe aanvragen?

Je meldt de gebeurtenis aan je school- of centrumbestuur.  Bezorg de bewijsstukken waar het om vraagt.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Contact