Ondersteunend doeltreffend ICT-schoolbeleid

'Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid'
 

Doelstellingen

  • Voldoende ICT-coördinatie en versterken het ambt van ICT-coördinator zowel inhoudelijk als statutair.
  • Alle scholen voeren een doeltreffend ICT-beleid gestoeld op een schooleigen visie.

Acties

Actie 2.1:

Het uitbreiden van de ICT-coördinatie voor het basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, centra voor volwassenenonderwijs  en centra voor basiseducatie.

Actie 2.2:

Samen met het werkveld de kernopdracht/functieomschrijving van de ICT-coördinator verduidelijken en dat statuut versterken.

Actie 2.3:

Stimuleren en ondersteunen van scholen tot de uitbouw van een doeltreffend ICT-beleid met inbegrip van een doeltreffende aanpak van cyberpesten en e-inclusie.


Verwante pagina's