Ondersteuning voor leraren en leerlingen bij specifieke onderwijsbehoeften

Ondersteuningsmodel

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er een nieuw ondersteuningsmodel voor scholen en centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs om met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften om te gaan.

Samenwerkingsverbanden tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerken komen in de plaats van het geïntegreerd onderwijs (GON), het inclusief onderwijs (ION) en waarborgprojecten in de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017.

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die beschikken over een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag en die de lessen volgen in een school voor gewoon onderwijs, kan die school een beroep doen op ondersteuning vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.

De ondersteuning moet altijd voelbaar zijn tot in de klas, maar kan verschillende vormen aannemen:

  • Voor de leerling zelf
  • Voor de leerkrachten
  • Voor  het schoolteam

Meer informatie:

Naar boven

Speciale onderwijsleermiddelen

Je school kan financiering aanvragen voor speciale onderwijsleermiddelen. Dat zijn hulpmiddelen voor leerlingen met een functiebeperking.

Meer over speciale onderwijsleermiddelen

Naar boven

Competentieontwikkeling

Competentiebegeleiders helpen je competenties te verbreden, zodat jij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften optimaal kan ondersteunen.

Meer over competentieontwikkeling

Naar boven

Nascholing

Wil je meer informatie en concrete hulpmiddelen om inclusie in je klas of school te realiseren?

Vind nascholingsprojecten M-decreet op initiatief van de Vlaamse Regering.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Voor ouders

Voor directies en administraties