Ondersteuning voor studenten met een functiebeperking

Sinds het academiejaar 2017-2018 kunnen hogescholen en universiteiten een nieuw ondersteuningsmodel uitbouwen voor studenten met een functiebeperking.

Organisatie van de ondersteuning

Voor ondersteuning in het hoger onderwijs is een budget van 4 miljoen euro vrijgemaakt waarmee hogescholen en universiteiten een eigen ondersteuningsmodel vorm kunnen geven, los van de werkwijze van het geïntegreerd onderwijs (GON) in het verleden of de uitwerking van het ondersteuningsmodel in het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

Het equivalent van de omkadering die vroeger, in het kader van GON, via personeelsleden buitengewoon onderwijs naar het hoger onderwijs ging (jaarlijks zowat 2000 begeleidingseenheden) is omgezet naar rechtstreeks in te zetten middelen in de hogescholen en universiteiten (4 miljoen euro).

Naar boven

Verdeling van de middelen

Het budget van 4 miljoen euro wordt verdeeld tussen de universiteiten en de hogescholen, respectievelijk voor 30% en 70%, gebaseerd op de huidige spreiding van studenten met een functiebeperking zoals die in aanmerking komen voor de extra weging in het kader van de bepaling van de werkingsmiddelen van de instellingen hoger onderwijs.

De middelen voor het hoger onderwijs vullen het zorgbeleid aan dat hogescholen en universiteiten al voeren voor studenten met een functiebeperking, begeleid door het SIHO - Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs.

Naar boven

Aanspreekpunten voor studenten

Als een student bij de overstap van secundair naar hoger onderwijs of in de loop van zijn studieloopbaan in het hoger onderwijs ondersteuning wil, neemt hij contact op met het aanspreekpunt van de instelling (te vinden op de website van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs): SIHO - Aanspreekpunten studenten met een functiebeperking.

Naar boven