Onderwijsarbeidsmarkt

De onderwijsadministratie publiceert (in principe) jaarlijks een arbeidsmarktrapport. Het rapport vergelijkt vraag en aanbod op de onderwijsarbeidsmarkt en maakt een prognose voor de toekomst.

In 2015 was er een rapport over de arbeidsmarktbehoefte op de lange termijn (10 jaar).

Overzicht arbeidsmarktrapporten

Naar boven