Onderwijsdecretenbundels: 2004-2008

Zoek de parlementaire documenten en de definitieve versie van een decreet
Jaartal Decreet met link naar de parlementaire documenten Goedkeuringsdatum Publicatiedatum en versie Belgisch Staatsblad
2008

Decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen

14-03-2008 26-06-2008 ; erratum
Decreet betreffende het onderwijs XVIII 04-07-2008 01-09-2008
Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft 04-07-2008 20-10-2008
Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap 10-07-2008 03-10-2008
2007 Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap 08-06-2007

19-07-2007

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs 15-06-2007 31-08-2007 ; erratum
Decreet betreffende het onderwijs XVII 22-06-2007 21-08-2007
Decreet houdende dringende maatregelen met betrekking tot functiebeschrijving en evaluatie in het onderwijs 13-07-2007 31-08-2007
2006 Decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen 16-06-2006 12-10-2006
Decreet betreffende het onderwijs XVI 07-07-2006 31-08-2006 ; erratum
Decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen 15-12-2006 06-02-2007
2005 Decreet betreffende het onderwijs XV 15-07-2005 16-09-2005
2004 Bijzonder Decreet betreffende de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen, de coördinatie van de hogeronderwijsregelgeving en de modernisering van de regelgeving  op de Vlaamse autonome hogescholen  19-03-2004 30-04-2004
Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen 19-03-2004 10-06-2004
Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad 02-04-2004 06-08-2004
Decreet betreffende de studiefinanciering  en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 30-04-2004 28-07-2004
Decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen 30-04-2004 12-10-2004
Extra informatie

Verwante pagina's