Onderwijsdoelen en leerplannen

Sleutelcompetenties

16 sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen. De eindtermen worden geformuleerd in functie van deze sleutelcompetenties en niet langer in functie van vakken of leergebieden.

Onderwijsdoelen

Onderwijsdoelen (eindtermen en ontwikkelingsdoelen) zijn door de overheid bepaalde minimumdoelen in onderwijs.

Leerplannen

Wat is een leerplan? Wie ontwikkelt het? Waar vind je het?

Peilingen en paralleltoetsen

De overheid peilt de kwaliteit van ons onderwijs. Scholen die deelnemen krijgen feedback. Andere scholen kunnen een paralleltoets afnemen.