Onderwijsinhoud en leerlingenbegeleiding basisonderwijs

Het actieplan Hoog tijd voor geZONtijd wil het gezondheidsbeleid van scholen versterken. Het plan focust op 4 thema’s uit het gezondheidsbeleid van scholen.

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. Kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, ze raken vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.

In alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding geldt een algemeen rookverbod voor leerlingen, leraren, ouders en anderen.

Geletterdheid is heel belangrijk. Het Plan Geletterdheid wil de geletterdheid bij iedereen bevorderen. Vind goede praktijken, inspiratie, cijfers en onderzoek over geletterdheid, partners, getuigenissen, ...