Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijke onderzoek (OBPWO)

Wat?

Vlaamse hogescholen en universiteiten voeren onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijke onderzoek (OBPWO) uit in opdracht van de Vlaamse Regering.

Meer over de wettelijke basis voor OBPWO-onderzoeken: BVR procedure  projecten onderwijskundig beleids- en praktijkgericht onderzoek (30 oktober 2020)

Over en voor onderwijsbeleid- en praktijk

De onderzoeken beantwoorden kennisvragen over het onderwijsbeleid en de -praktijk. De resultaten ondersteunen en versterken:

 • De voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het onderwijsbeleid
 • De dagelijkse klas- en schoolpraktijk

De kennis en inzichten uit het onderzoek zijn nuttig en ook nodig voor verschillende onderwijspartners zoals bijvoorbeeld schoolleiders, leraren en beleidsondersteuners. 

Extra aandacht gaat naar de communicatie van de onderzoeksresultaten, zodat de onderwijspartners op een laagdrempelige manier aan de slag kunnen met de onderzoeksresultaten.

Duur

 • De onderzoeken kunnen zowel kort als langer in de tijd lopen.
 • De OBPWO-onderzoeken starten vanaf 2021.

Naar boven

Onderzoeksthema’s

OBPWO werkt met een jaarlijkse themazetting.

De thema’s sluiten aan bij de beleidsprioriteiten van de Vlaams minister van Onderwijs en Vorming.  Daarnaast kunnen ook kleine oproepen worden gelanceerd.

Er zijn 8 thema’s voor 2021:

 • Doorlichting als hefboom voor een betere onderwijskwaliteit

 • Effectiviteit van ondersteuning van leraren(teams): ontwikkeling van een bruikbaar instrumentarium
 • Effectieve leeromgevingen in de B-stroom van het secundair onderwijs
 • Versterken van de handelingsbekwaamheid van leraren inzake evaluatie van leerlingen
 • Sterk buitengewoon onderwijs door in te zetten op kwaliteitsontwikkeling
 • Effectieve praktijken ter preventie en aanpak van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten
 • Gecombineerd leren in het secundair onderwijs: kenmerken, vormen en randvoorwaarden
 • Gecombineerd leren voor de specifieke doelgroep van laaggeletterde volwassenen en NT2

Meer over de themazetting.

Naar boven

Onderzoeken

Op 12 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering 6 OBPWO-onderzoeken voor 2021 goed:

 

Bekijk ook de andere onderwijsonderzoeken.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Onderwijsonderzoeken van 1994 - 2020

Verwante pagina's