Cumulatie administratief en technisch personeel

Cumuleren buiten de diensturen

Je mag vrij onbezoldigde of bezoldigde nevenactiviteiten cumuleren met je betrekking aan de hogeschool voor zover de cumulatie-activiteiten:

  • Je niet verhinderen om je opdracht binnen de hogeschool naar behoren te vervullen
  • Niet in strijd zijn met de waardigheid als lid van het administratief en technisch personeel van de hogeschool
  • Geen tegenstrijdige belangen tot gevolg hebben

Naar boven

Cumuleren binnen de diensturen

Je mag alleen nevenactiviteiten cumuleren binnen de diensturen als die activiteiten inherent zijn aan de normale uitoefening van je opdracht binnen de hogeschool. Het hogeschoolbestuur oordeelt of een nevenactiviteit als inherent kan beschouwd worden.

Naar boven

Opdracht in meerdere hogescholen

Je mag verspreid over meerdere hogescholen een opdracht van meer dan 100% hebben. Je wordt ook voor je opdracht boven de 100% betaald. Je moet uiteraard voldoen aan de cumulatieregeling.

Naar boven

Opdracht aan een hogeschool en in een ander onderwijsniveau

Als je voldoet aan de cumulatieregeling voor het hoger onderwijs, kan je zowel aan een hogeschool als in een ander onderwijsniveau een opdracht uitoefenen. Vanuit het standpunt van het andere onderwijsniveau doet de opdracht in het hoger onderwijs er niet toe.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving