Verloven en afwezigheden aan de hogeschool

Met zorgkrediet voor personeel van hogescholen onderbreek je je loopbaan voltijds of deeltijds omwille van: zorg voor een kind tot 12 jaar; medische bijstand; palliatieve zorg; zorg voor een kind met een handicap; opleiding.