Pensioen en eindeloopbaan aan de hogeschool

Eerder stoppen met werken dankzij de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (tbsvp) of uitstapregeling.

Je kan je pensioen combineren met een beroepsactiviteit. Je inkomsten daaruit kunnen wel een invloed hebben op je pensioen.

Veelgestelde vragen over je historische loopbaangegevens die het ministerie van Onderwijs aan de Federale Pensioendienst (FPD) bezorgt.

Als je benoemd was in een hogeschool, maar daarnaast ook in de privésector of zelfstandig werkte, krijg je een samengesteld pensioen.

Je kan ook na je 65 blijven werken aan een hogeschool.