Soorten pensioenen hogeschoolpersoneel

Rustpensioen

Wanneer mag je als personeelslid van een hogeschool met pensioen? Hoe vraag je je pensioen aan?

Overlevingspensioen

Als een actief of gepensioneerd personeelslid van een hogeschool overlijdt, hebben de nabestaanden mogelijk recht op een overlevingspensioen.

Ambtshalve pensionering

Je kan ambtshalve op pensioen gesteld worden. Je kan dan niet langer in dienst blijven.

Medex-cel Pensioenen

Medex onderzoekt en beslist over tijdelijke of definitieve voortijdige pensionering, en over erkenning van langdurige en ernstige ziektes.