Rustpensioen hogeschoolpersoneel

Wanneer kan je met pensioen?

De datum waarop je met pensioen kan gaan, wordt berekend op basis van je professionele loopbaan, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Je kan je vroegst mogelijke pensioendatum bekijken op de site van MyPension. Een onderwijspensioen valt onder het stelsel van de ambtenarenpensioenen.

Ben je benoemd en wil je eerder stoppen, dan kan je gebruikmaken van een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen. Die mogelijkheid is er niet meer als je geboren bent vanaf 1 januari 1958.

Overheidspensioen of werknemerspensioen?

Je krijgt een overheidspensioen op basis van je benoemde opdracht. Je krijgt dat pensioen voor je hele loopbaan als onderwijspersoneelslid, dus ook voor de periode waarin je als tijdelijk personeelslid werkte, vooraleer je benoemd werd. 

Heb je een tijdelijke opdracht, dan ontvang je een werknemerspensioen.

Ben je onvolledig benoemd en heb je nog een tijdelijke opdracht, dan krijg je voor het deel van de opdracht waarvoor je benoemd bent, een overheidspensioen en voor het deel van je opdracht dat tijdelijk is, een werknemerspensioen.

De Federale Pensioendienst (FPD) berekent je pensioen en betaalt het ook uit.

Hoe vraag je je pensioen aan?

Vraag je pensioen rechtstreeks aan bij de FPD en verwittig je hogeschool dat je een pensioenaanvraag indient.

Je kan je pensioenaanvraag het best indienen tussen 6 maanden en 1 jaar vóór de ingangsdatum. Gebruik hiervoor het formulier op Federale Pensioendienst - Formulieren rustpensioen. Je kan je pensioen ook online aanvragen via www.pensioenaanvraag.be.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites