Werken na pensioen

Je kan je pensioen combineren met een beroepsactiviteit. Je inkomsten uit die beroepsactiviteit kunnen wel een invloed hebben op je pensioen.

Hoeveel mag ik verdienen?

Je kan slechts binnen bepaalde limieten cumuleren. De inkomensgrenzen waarbinnen je een pensioen kan cumuleren met een beroepsactiviteit, hangen af van een aantal factoren: het type pensioen, je leeftijd, de aard van de activiteit, eventuele kinderlast …

Meer informatie vind je bij de Federale Pensioendienst.


Extra informatie                          

Website