Aanstellingsvoorwaarden personeel hogescholen

Om toegang te krijgen tot een ambt van het hogeschoolpersoneel moet je voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden die bepaald zijn in artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs. De controle op de toelatingsvoorwaarden gebeurt door de hogescholen.

Heb je vragen over de toelatingsvoorwaarden, richt je dan tot de hogeschool waar je aan de slag wil.

De toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Hoger Onderwijs:

  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten
  • Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs
  • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt
  • Lichamelijk geschikt zijn voor het uit te oefenen ambt

De hogeschool kan in het belang van het onderwijs en het onderzoek afwijken van de nationaliteitsvoorwaarde.


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving