Ambten administratief en technisch personeel (ATP)

Indeling in niveaus

Het administratief en technisch personeel (ATP) van de hogescholen wordt ingedeeld in 4 niveaus:

  • Niveau A
  • Niveau B
  • Niveau C
  • Niveau D

Naar boven

Graden verbonden aan de niveaus

Elk niveau bevat een aantal graden. Een graad bestaat uit een letter en een cijfer. De letter geeft het niveau aan, het cijfer situeert de graad in het niveau. De graden worden binnen elk niveau genummerd volgens hun plaats in de hiërarchie. De hoogste graad krijgt het hoogste nummer.

Het hogeschoolbestuur kan voor elke graad de benaming van de ermee verbonden functies bepalen. De graad bepaalt de betrekkelijke waarde van een functie binnen zijn niveau.

De vier niveaus omvatten volgende graden:

  • Niveau A: A1, A2, A3, A4 en A5
  • Niveau B: B1, B2 en B3
  • Niveau C: C1 en C2
  • Niveau D: D1 en D2

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving