Met welke diploma’s kan je aan de slag als administratief en technisch personeel (ATP) aan een hogeschool?

Minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2003 vind je de minimaal vereiste bekwaamheidsbewijzen (diplomavereisten) om aangesteld en benoemd te kunnen worden in de verschillende niveaus (A, B, C of D) van het ATP aan een hogeschool.

Diploma’s

Niveau

Minimaal bekwaamheidsbewijs

A

Diploma van master

B

Diploma van professionele bachelor

C

Diploma secundair onderwijs

D

Geen diplomavereiste

 

Je vindt de bekwaamheidsbewijzen die per niveau in aanmerking genomen worden, in bijlage 2 van het Vlaams personeelsstatuut (bestuurszaken).

De hogeschool kan bijkomend bepalen dat je moet beschikken over een diploma van een bepaalde opleiding.

Afwijkingen diplomavereisten

Het minimaal vereiste bekwaamheidsbewijs kan vervangen worden door een aan het niveau verbonden deskundigheid. Je kan die deskundigheid verwerven door werkervaring of door bijkomende vorming.

Het gaat voor de niveaus A, B en C om de volgende deskundigheid:

  • Niveau A: academische deskundigheid op denk- en werkniveau
  • Niveau B: hogere administratieve en technische deskundigheid
  • Niveau C: uitvoerende en technische deskundigheid

Naar boven

Wat met buitenlandse diploma’s?

Ook met een buitenlands diploma kan je aangesteld worden als administratief en technisch personeel in een hogeschool in Vlaanderen. Voorwaarde is dat je buitenlandse diploma krachtens de wet of het decreet of met toepassing van de Europese richtlijn of een bilateraal akkoord als gelijkwaardig erkend is met het gevraagde Vlaamse diploma.

Voor gelijkwaardigheid van je buitenlandse diploma kan je terecht bij NARIC-Vlaanderen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving