Functiebeschrijving en evaluatie: een proces

Functiebeschrijving (FB) en evaluatie (EVA) zijn belangrijke instrumenten in het personeelsbeleid van een onderwijsinstelling. Ze maken het een school, centrum, academie, internaat of tehuis mogelijk een autonoom personeelsbeleid gericht op kwaliteitsvol onderwijs te voeren.

Evaluatie is geen momentopname, maar een proces waarbij begeleiding en ondersteuning een belangrijke rol spelen. Daarom kan je nooit worden geëvalueerd zonder een geïndividualiseerde functiebeschrijving (GFB) die jij en je eerste evaluator in overleg hebben opgesteld en die het uitgangspunt van dat proces vormt.

De wettelijke bepalingen inzake functiebeschrijving en evaluatie vind je in de decreten die apart de rechtspositie van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en die van het gesubsidieerd (officieel en vrij) onderwijs regelen, de zogenoemde ‘decreten rechtspositie’.

De omzendbrief functiebeschrijving en evaluatie bevat een gedetailleerde omschrijving en duiding van de wettelijke bepalingen voor alle personeelscategorieën in alle onderwijsnetten en alle onderwijsniveaus, behalve het hoger onderwijs en de basiseducatie.


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.