Ondersteuning en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Ondersteuning

Het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo) ondersteunt de centra voor basiseducatie (CBE) en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Samen met 4 pedagogische begeleidingsdiensten:

 • GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
 • Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG)
 • Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) 

Er zijn 4 vormen van ondersteuning:

 • Agogische en organisatorische ondersteuning
 • Deskundigheidsbevordering van het personeel
 • Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg
 • Ondersteuning voor de realisatie van de eindtermen en basiscompetenties

Naar boven

Kennis- en expertiseontwikkeling

Vocvo en de 4 pedagogische begeleidingsdiensten werken structureel samen voor de opdrachten uit het decreet volwassenenonderwijs:

 • Curriculumontwikkeling
 • Erkennen van verworven competenties
 • Onderwijs aan gedetineerden
 • Geletterdheid
 • Afstandsleren, e-leren en gecombineerd leren

Zij realiseren die opdrachten via projectgroepen, aangestuurd door leden van alle ondersteuningsdiensten.

Meer informatie:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Regelgeving