Aanstellingsvoorwaarden

Voor je in het onderwijs aan de slag kan gaan, gaat het schoolsecretariaat na of je aan de aanstellingsvoorwaarden voldoet.

Nationaliteit

Om in het Vlaams onderwijs te kunnen werken, moet je aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoen.

Burgerlijke en politieke rechten

Voor een aanstelling in het onderwijs moet je je burgerlijke en politieke rechten genieten.

Onberispelijk gedrag

Wil je in het onderwijs werken, dan moet je van onberispelijk gedrag zijn.

Taalkennis

Wil je in het Vlaams onderwijs werken, moet je het Nederlands beheersen. Als onderwijzer in de 3de graad moet je ook kennis van het Frans hebben.

Onderwijsbevoegdheid

Met een kopie van je diploma toon je aan dat je bekwaam bent om een bepaald ambt uit te oefenen, of om les te geven in een bepaald vak, een bepaalde specialiteit, module of opleiding.

Medische geschiktheid

Wil je in het onderwijs werken, mag je gezondheidstoestand geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de leerlingen of cursisten.