Medische geschiktheid

Als je in het onderwijs wil werken, mag je gezondheidstoestand geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de leerlingen of cursisten.

Je medische geschiktheid toon je aan door een medisch attest. Op dit attest verklaart je huisarts uitdrukkelijk dat "je gezondheidstoestand geen gevaar oplevert voor de gezondheid van leerlingen".

Het medisch attest mag niet ouder zijn dan 1 jaar op het moment van je aanstelling.
 
Toon het origineel attest aan het schoolsecretariaat, dat een kopie zal bezorgen aan de bevoegde dienst (het werkstation) van het ministerie van Onderwijs.