Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs

Een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heb je:

  • Als je naast het basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid hebt behaald
    (voor technische of praktische vakken heb je bovendien 3 jaar nuttige ervaring nodig als je een diploma van het niveau secundair onderwijs hebt, 6 jaar nuttige ervaring als je een diploma van het niveau lager secundair technisch of beroepsonderwijs hebt, en 9 jaar nuttige ervaring als je geen basisdiploma hebt)
  • In het deeltijds kunstonderwijs: als het bestuur van je academie je artistieke ervaring  erkent
  • Voor ambten, vakken, opleidingen, modules of specialiteiten die buiten de specialiteit van je basisdiploma liggen, maar waar het school- of centrumbestuur van vindt dat je ze kan geven

Voorbeelden

  • Het diploma van bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs en het diploma van educatieve bachelor voor het lager onderwijs zijn een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt van onderwijzer.
  • Master in de wiskunde met een bewijs van pedagogische bekwaamheid is een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het algemeen vak fysica in de 2de en 3de graad van het aso-tso-kso en in de 3de graad van het bso.
  • Het diploma van educatieve master vakdidactiek wiskunde is een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het algemeen vak fysica in de 2de en 3de graad van het aso-tso-kso en in de 3de graad van het bso.

Je kan de lijst van de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen per ambt, vak, opleiding of module raadplegen op de website bekwaamheidsbewijzen.