Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

Wat is het?

De tijdelijke aanstelling van bepaalde duur:

  • Is het statuut waarin je start in een wervingsambt
  • Kan een opdracht zijn voor  een volledig schooljaar of voor een deel  ervan
  • Eindigt ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar. Uitzondering: voor administratief medewerkers van scholen of centra, en voor personeelsleden van CLB’s eindigt de aanstelling op 31 augustus.

Voorwaarden

Je moet aan de aanstellingsvoorwaarden voldoen.

Vooraleer je als tijdelijk personeelslid voor bepaalde duur kan aangesteld worden, moet je school- of centrumbestuur voorrang geven aan andere personeelsleden.

In het basis- en secundair onderwijs moet het bestuur van je school in onderstaande volgorde voorrang geven aan personeelsleden van alle scholen uit de scholengemeenschap:

  1. Vastbenoemde personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking
  2. Personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van doorlopende uur die al voor een deel vastbenoemd zijn
  3. Personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur die nog niet vastbenoemd zijn

In het deeltijds kunstonderwijs gelden deze voorrangsregels voor alle personeelsleden van het bestuur van de school. In de centra voor leerlingenbegeleiding en centra voor volwassenenonderwijs gelden deze voorrangsregels voor alle personeelsleden van het centrumbestuur.

Hoe solliciteren?

Solliciteren voor een job in het onderwijs kan op 3 manieren:

  1. Je kan rechtstreeks solliciteren bij de scholen, centra, school- of centrumbesturen.

  2. Je kan solliciteren bij de onderwijsnetten.

  3. Je kan je cv publiceren in de leerkrachtendatabank van de VDAB als je een job zoekt als leerkracht in het basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer informatie vind je op de pagina Een job vinden.
 


Extra informatie

Verwante pagina’s

 

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.