Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Wat is het?

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, verwerf je in een wervingsambt het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD).

Dat recht geldt altijd voor een bepaald ambt, en voor een leraar ook voor een vak, specialiteit, opleiding of module.

Een TADD is een van de voorwaarden voor een vaste benoeming in het onderwijs.

Naar boven

Voorwaarden tot 1 september 2019

 • Je hebt over minstens 3 schooljaren 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan minstens 600 dagen effectieve prestaties.
 • Je hebt uiterlijk op 1 september een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt of voor het vak, de specialiteit, de opleiding of de module waarvoor je kandideert.
 • Je kandideert geldig vóór 15 juni.

Naar boven

Voordelen

 • Je aanstelling kan over de schooljaren heen doorlopen.
 • In het basis- en secundair onderwijs kan je voorrang laten gelden op andere tijdelijke personeelsleden die nog geen recht op TADD verworven hebben, zodra er een vacature vrijkomt bij je schoolbestuur of in de scholengemeenschap.

  In het gemeenschapsonderwijs geldt die voorrang voor alle vacatures in de scholengroep.

  In het deeltijds kunstonderwijs geldt de voorrang voor alle vacatures binnen hetzelfde schoolbestuur en voor een CLB of CVO  voor alle vacatures binnen hetzelfde centrumbestuur.

Naar boven

Hoe stel je je kandidaat?

Je kandideert vóór 15 juni via een aangetekende brief:

 • In het gemeenschapsonderwijs kandideer je bij de raad van bestuur van de scholengroep. Dat doe je met een verplicht aanvraagformulier van het GO!.
   
 • In het gesubsidieerd onderwijs stel je je kandidatuur bij het schoolbestuur. Veel schoolbesturen hebben een eigen aanvraagformulier dat ze aan de personeelsleden bezorgen. Informeer op het secretariaat van je school.

Zolang je geen TADD hebt, moet je je kandidatuur jaarlijks herhalen. Vanaf je eerste effectieve TADD-aanstelling moet je dat niet meer doen: je hebt dan een doorlopende kandidatuur over de schooljaren heen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Regelgeving