Corona-ouderschapsverlof

Tijdens de periode die loopt van 11 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 kan je corona-ouderschapsverlof opnemen. Je hebt volgende mogelijkheden:

  • Je kan je loopbaan gedeeltelijk onderbreken tot een halftijdse betrekking.
    Opgelet: dat is enkel mogelijk als je belast bent met een of meer betrekkingen die samen ten minste 75% van het aantal prestatie-eenheden omvatten die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties
  • Je kan je loopbaan gedeeltelijk onderbreken door je prestaties te verminderen met een vijfde. In dat geval moet je een ambt met volledige prestaties uitoefenen.

Let op: het corona-ouderschapsverlof is een gunst. Je werkgever kan het weigeren.

Zowel biologische ouders als ouders van een adoptiekind of pleegkind kunnen het corona-ouderschapsverlof opnemen, op voorwaarde dat het kind nog geen 12 jaar is, of 21 jaar als het kind mindervalide is.

Het corona-ouderschapsverlof moet worden opgenomen per kalendermaand.

  • Als een volledige kalendermaand niet meer mogelijk is, kan je de resterende weken opnemen.
  • Als je nu al ouderschapsverlof opneemt, kan je de lopende periode van ouderschapsverlof laten omzetten naar corona-ouderschapsverlof. Dat kan met ingang van 1 mei 2020. In dat geval krijg je een hogere uitkering dan bij het gewone ouderschapsverlof.
    • Zorgkrediet kan je niet omzetten naar corona-ouderschapsverlof.  Je kan het enkel stopzetten.

Je kan het corona-ouderschapverlof al aanvragen bij je werkgever vanaf 11 mei 2020. Je vraagt het ten minste 3 werkdagen op voorhand aan.

Ook een omzetting van je ouderschapsverlof naar corona-ouderschapsverlof of een stopzetting van ouderschapsverlof vraag je aan bij je werkgever.

Lees meer details in de omzendbrief loopbaanonderbreking corona-ouderschapsverlof.

Naar boven


Extra informatie

Regelgeving

Verwante pagina's

Websites

Naar boven