Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen

Wat is het?

Je kan langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen aanvragen als:

 • Je door langdurige ziekte je totale opdracht niet meer kan uitoefenen en
 • Een geneesheer-specialist verklaart dat je tot het einde van je loopbaan je werk niet meer voltijds kan opnemen.

Je werkt dan minstens 50% en maximaal 75% van een voltijdse betrekking.

Je kan het verlof alleen nemen voor je vastbenoemde uren.  In het hoger onderwijs kan je het verlof niet nemen.

Recht of gunst?

Langdurig vvp om medische redenen is een recht als het door de controlearts goedgekeurd is.

Naar boven

Voorwaarden

 • Je bent minstens halftijds vastbenoemd. Uren in het hoger onderwijs tellen niet mee.
 • Je moet:
  • Ofwel minstens 30 dagen ononderbroken afwezig geweest zijn door ziekte, terbeschikkingstelling wegens ziekte, verlof voor verminderde prestaties na een arbeidsongeval of wederaanpassing met een halve dagtaak Medex
  • Ofwel een periode minstens halftijds gewerkt hebben in combinatie met een verlofstelsel

Opgelet: dit verlof kan niet aansluiten op een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, want in dat geval heeft je arts een datum bepaald waarop je het werk weer voltijds kan opnemen.

 • Een arts-specialist verklaart dat je tot het einde van je loopbaan je werk niet meer voltijds kan opnemen en het controleorgaan gaat daarmee akkoord.
 • Je oefent tijdens het verlof prestaties uit voor minstens 50% en maximaal 75% van een voltijds ambt.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand                 

Je bent in dienstactiviteit.

Het deel van je vastbenoemde opdracht waarvoor je dit verlof neemt, wordt na 24 maanden een vacante betrekking.

Salaris

Je hebt recht op je salaris voor de prestaties die je blijft uitoefenen. Daar bovenop ontvang je 60% van je salaris voor het gedeelte van je opdracht waarvoor je het verlof neemt.

Anciënniteit

De verlofperiodes tellen mee voor de berekening van je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Meer over anciënniteit

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

Langdurig vvp om medische redenen kan je opnemen na een periode van minstens 30 dagen ononderbroken afwezigheid door:

 • Ziekteverlof
 • Terbeschikkingstelling wegens ziekte
 • Verlof voor verminderde prestaties na een arbeidsongeval
 • Wederaanpassing met een halve dagtaak

Je kan het verlof ook starten na een periode van minstens halftijds werken in combinatie met een verlofstelsel (maar niet na een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte – zie Voorwaarden).

Langdurig vvp om medische redenen vraag je elk jaar opnieuw aan bij het controleorgaan. In principe doe je dat voor een volledig schooljaar, dus van 1 september tot 31 augustus.

Alleen als je het verlof voor het eerst aanvraagt, kan het starten tijdens het schooljaar en loopt het tot het einde van het schooljaar dat volgt op het schooljaar van de aanvraag.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Stuur naar het controleorgaan:

Doe dat minstens een week op voorhand.

Het controleorgaan kan het verlof:

 • Toestaan
 • Toestaan met aanpassing van het percentage dat je nog moet presteren of
 • Weigeren

Je hoeft niets naar je school of centrum te versturen. Verwittig wel dat je een aanvraag hebt gedaan.

Het controleorgaan zal je school of centrum op de hoogte brengen van haar beslissing.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Formulieren

Contact