Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

Wat is het?

Na een voltijds ziekteverlof, kan je aansluitend verlof voor verminderde prestaties voor ziekte aanvragen (vvp ziekte).

Je oefent dan prestaties uit die minstens de helft bedragen van een voltijds ambt.

Blijf je minstens 75 % van een volledige opdracht werken, dan vermindert je recht op betaald ziekteverlof tijdens die periode iedere dag met ¼ dag ziekteverlof. Werk je minder dan 75 %, dan bedraagt de aanrekening een halve dag ziekteverlof.

Je kan het verlof nemen op tijdelijke en op vastbenoemde uren.

Recht of gunst?

Het verlof is een recht. Je directeur kan de vvp ziekte na goedkeuring van het controleorgaan niet weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

  • Je bent een vastbenoemd of tijdelijk personeelslid.
  • Je bent minstens voor de helft van een volledig ambt aangesteld.
  • Je hebt nog recht op betaald ziekteverlof.
  • Je vraagt vvp ziekte aan aansluitend op een voltijds ziekteverlof en je hebt het akkoord van het controleorgaan.
  • Tijdens de vvp ziekte oefen je prestaties uit die minstens de helft bedragen van een voltijds ambt.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand                 

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

Je hebt recht op je salaris.

Anciënniteit

De periodes van vvp ziekte tellen mee voor de berekening van je geldelijke, sociale en dienstanciënniteit.

Meer over anciënniteit

Pensioen

De periodes van vvp ziekte tellen mee voor je recht op en voor de berekening van je rustpensioen.

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen kan je terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Begin - duur - einde

Vvp ziekte moet je opnemen aansluitend op ziekteverlof.

Je behandelende arts start een plan op dat als einddoel heeft dat je je opdracht terug volledig opneemt. Dat plan vermeldt:

  • De periode van vvp ziekte
  • Het percentage dat je zal werken
  • De vermoedelijke datum van je volledige hervatting

Duurt je vvp ziekte langer dan 2 maanden, dan gaat het controleorgaan na elke 2 maanden na of je gezondheidstoestand nog een verderzetting van je vvp ziekte wettigt.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Je stuurt hetmedisch attest (docx, 2 p.) (32,5 KB) en hetplan van je behandelende arts (docx, 2 p.) (907 KB) naar het controleorgaan. Doe dat minstens een week op voorhand.

Het controleorgaan kan het verlof toestaan of weigeren.

Je hoeft niets naar je school of centrum te versturen. Verwittig wel je werkgever dat je een aanvraag hebt ingediend.

Het controleorgaan zal de school op de hoogte brengen van haar beslissing.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Formulieren

Contact