Eindtermen en leerplannen

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn door de overheid bepaalde minimumdoelen in onderwijs.

Leerplannen

Wat is een leerplan? Wie ontwikkelt het? Waar vind je het?

Peilingen en paralleltoetsen

De overheid peilt de kwaliteit van ons onderwijs. Scholen die deelnemen krijgen feedback. Andere scholen kunnen een paralleltoets afnemen.